FINN TOFTLUND

     

Baggrund og erfaringer 

Jeg hedder Finn Toftlund(f.1949) og er gift med Anne Thinggaard. Vi har været kærester siden 1996.

Jeg er uddannet som pædagog og har arbejde mange år i Fritidshjem og  De Særlige Fritidshjem i Århus. (specialpædagog)

Bachelor i psykologi Københavns og Århus Universitet

Uddannelser

Jeg er uddannet  Psykoterapeut og krop/gestalt analytiker fra bl.a Institut for Gestaltanalyse:

  • 1-årigt basisforløb
  • 2-årig uddannelse i Individuel Samtaleterapi
  • 2 års Gestaltterapi ved Jes Elnif
  • 1 Års egen terapi med Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
  • 3-årig uddannelse i  Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.
  • 2-årig uddannelse i Varig Forandring.

Jeg tilbyder:

Personlig Rådgivning , Individuel Psykoterapi, parterapi,  Stressbehandling, Psykoedukation og Familiebehandling

Faglige og personlige temaer, som jeg har erfaringer med:

– at føle sig forkert og anderledes – skyld og skam (uelskethed)

– lavt selvværd    – stress og stresshåndtering

– ensomhed,  depression  og angst som det kan  komme til udtryk i adskillelses-, præstations og  generaliseret angst

– grænser og sund selvhævdelse

– komplicerede relationer (f.eks. forældre-børn, børn med diagnoser, parforhold, søskende) (special pædagogiske problematikker)(dysfunktionnelle familier)

– selvstændighed/afhængighed

– tab og sorg (f.eks. sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed)

– traumer (f.eks, hospitalsindlæggelse, kræft, pludselige dødsfald)

– OCD . Tvangstanker og tvangshandlinger

– Behandling af emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser(tidligere kaldet Borderline)

Kompetencer, arbejdserfaringer og terapeutiske interesser

Stress og stressbehandling – individuelt og i grupper
Angst

Nærheds- og tilknytningsproblematikker

Depression; Herunder kompliceret sorgreaktioner og angstforstyrrelser og “kroniske”posttraumatiske stressforstyrrelser med påtrængende tanker og følelser, ekstrem irritation og undgåelse af særlige situationer, der udløser sorg, som f.eks steder og mennesker, der associeres med afdøde.

Specialpædagogisk arbejde

Børn med diagnoser og deres forældre

Traumer/PTSD og arbejdsrelateret mistrivsel

Afhængighedsproblematikker

Forældre med anbragte børn

Parforholdsproblemer  :

Ensomhed

Usikker(ængstelig), ambivalent og undvigende tilknytning

Tilbagetrækning/overindvolvering

Utroskab, konflikter mm

Besvær i relationer til andre

Jeg har dog ikke mindst lyst til  at arbejde med mennesker, der ønsker personlig udvikling og opdagelse af egne resourser og  lyst til at udvikle et godt, stressfrit og tilfredsstillende liv i alle “livsrum”. Livsglæde

Mine Arbejdserfaringer stammer bl.a.  fra:

Lang terapeutisk uddannelse med egen terapi og øvelsesterapier

klienter udefra under uddannelse

Løbende egenterapi og supervision i 2 terapigrupper med erfarne terapeuter

Siden 2000 har jeg haft klienter i terapi ved siden af mit pædagogiske arbejde.

Også i forbindelse med og under mine terapeutiske uddannelser har jeg haft Individuel- og  parterapier og selvstændig praksis.

Efter ophøret af mit pædagogiske arbejde(2012) har jeg fået endnu mere tid , overskud og  erfaring med  klienter.

Sammen med mit pædagogiske arbejde og  min private praksis, har jeg også arbejdet som stressbehandler i Aalborg.

Jeg var igangsætter og terapeut for enkelt individer og grupper samt Igangsætter/terapeut for selvhjælpsgrupper med stress  i Stressforeningens regi (Ålborg ) fra 2008 og nogle år frem.

Desuden Pårørendegrupper i Psykiatrien. Bedre Psykiatri fra 2019

Jeg har siden februar 2014 arbejdet  for Aalborg, Randers, Rebild og Aarhus kommuner som paragraf 54 støtteperson gennem min tilknytning til PS-Foreningen.

Siden 2007 har jeg fast været i en terapi- og supervisionsgruppe med veluddannede og erfarne terapeuter

I 2014  blev jeg desuden medlem af enSupervisiongruppen Bjødstrup , der er en gruppe af veluddannede terapeuter og psykologer med faglig baggrund i bl.a. Institut for Gestaltanalyse og er fra 2017 er jeg desuden med i en træningsgruppe med der fortrinsvist arbejder med selvterapi.

Terapeutiske interessegrupper på Psykologisk Institut Århus(slut 80’erne-midt 90’erne)

Praktik i Nordvang psykiatrisk afd  Nordvang 1997-1998  med daglige terapigrupper ( neuroser – specielt kvinder med depression og komplicerede sorgreaktioner).

Supervision  og praktikundervisning ved cand.psyk. Michael Sommer

Arbejde som specialpædagog og almindelig pædagog  i 25 år :

Arbejde med børn med diagnose og deres forældre og undervisning af andre pædagoger i etablering af specialpædagogiske afdelinger.

Jeg tror på:

– at mennesker gør det så godt de kan ud fra den viden, de forudsætninger og muligheder de har på et givet tidspunkt(uskyld)

– at mennesker kan udvikle sig gennem hele livet.

–  at kroppen er vort erfaringslager gennem hele livet og husker alt (også det lige nu ubevidste)

–  at mennesker er forbundne med hinanden og gensidigt afhængige

–   at vi har et etisk og moralsk ansvar over for os selv og hinanden, fordi helheden lider, hvis blot en af delene gør det

Hvad er et godt liv?

Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds – med sig selv, sine nære relationer,  sin hverdag og aktiviteter, med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer, sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting.

At man  lever efter sine personlige værdier.

Meningen med livet er for for mig og for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre, sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Vi har begge oplevet at denne nærhed og forbundethed samt personlig positiv forandring er mulig og at terapi ofte kan være en virksom, sommetider nødvendig faktor.

——————————————————————————————————————————————————————–


PS Foreningen

Psykoterapeutforeningen

Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund

 ——————————————————————————–

Arbejdet som pædagog fra 1987-2012

Uddannelser certificeret fra:

Institut for Gestaltanalyse(nu nedlagt)

En del af lærerne arbejder videre her:

Psykoterapeutuddannelsen A/S

Institut for Gestaltanalyse eller Bjødstrupgruppen

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening:

Psykoterapeutforeningen

Dansk Psykoterapeutforening

 

(Hvilket betyder at man som minimum har en mellemlang social- eller sundhedsfaglig uddannelse, samt har taget en psykoterapeutisk uddannelse, som består af basiskursus på ca. et år, og efterfølgende tager en uddannelse, der varer minimum 3 år.)

Sprog:dansk og engelsk    64638585 eller 25121708  finntoftlund@gmail.com

Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening

Psykoterapeutiske diplomer:

Basis:                Basis udd. på Institut for Gestaltanalyse

Den 2 årige:

Diplom 2 årig Individual-Terapeut i krop og gestaltterapi

Intensiv Dynaisk Korttidsterapi(3 år):

3 årig Korttidsterapi diplom

Varig Forandring(2 år):  Varig Forandring 2 årigt træningskursus 2011-13

Medlemsskab af Dansk Psykoterapeutisk Forening:

Dansk Psykoterapeutforening optagelsesdiplom 2014

Medlemsskab af P S Foreningen : Certifikat Grundkursus P S Foreningen

Kontakt Finn Toftlund

_____________________________________________________________________

Andet om mig:

Jeg underviser lettere og middel øvede guitarister i klassisk guitar og folk der senere påtænker at starte på  konservatoriet. Jeg har selv haft mange gode lærere som: Ingolf Olsen, Inge-Lise Christiansson, Frederik Munk Larsen, Thea Visti Pedersen, Tim McVeigh , Bo Swahn.

 Bo Swahn underviser mig for tiden

En guitarleksion a ca 1,15 time               350kr

10 leksikoner    ….                                      3000kr


Se også : guitarsiden.nu

For tiden(august 2016) modtager jeg undervisning af

Bo Swahn:

https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/bo-swahns-guitarvaerksted-vbo-swahn/17884034

Herregards Trioen