Kontaktinformationer og adresse: 

——————————————————————————————————————————————————————————

Vores adresse på Googlemap

Vores hus i Udbyneder:

Vores bopæl: Udbynedervej 29, 8970 Havndal

Udbynedervej 29 fra haven

 Individuel- og Parterapi kontakt Finn og/eller Anne:

Måske genkender du et eller flere af følgende følelsesmæssige udsagn:
Jeg føler, jeg er gået i stå — arbejdsmæssigt eller privat
Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for
Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre
Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde
Jeg føler mig stresset, har præstations– eller eksamensangst
Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender — føler mig ensom og isoleret
Jeg har svært ved at styre mit temperament/vrede
Jeg savner nærhed i mit parforhold
Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker
ELLER
Måske befinder du dig i en akut krise eller traume fremkaldt af:
En traumatisk begivenhed eller krise (f.eks overfald, sygdom, ulykke, fyring)
Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)
Langvarig sorg
Det kan også være:
Du ønsker personlig udvikling af dine ressourcer og relationer, hvor du lærer:
At udnytte din medfødte ressourcer og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.
At få et tættere relation til de mennesker, der betyder mest for dig
At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.
Focus og mål i vores terapi :
“Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå …?”
fremfor: “Hvorfor gør du det, du gør?” .
Som terapeuter leder jeg (vi) ikke efter årsager eller skyld, men efter nye løsninger og “noget, du trænger til” og dit nærvær.
Vi udforsker, undersøger, vender og drejer sammen med dig for at finde nye løsninger og forløsning.
Vi tager ikke over og overtager ikke ansvaret for dit liv!
Vi tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.
Medansvar for sit eget liv
At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.
Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.
Vi tager udgangspunkt i her-og-nu og fokuserer på virkeligheden, som du oplever den
og hjælper med at skabe forandring indefra i dit eget tempo.
Livskvalitet
Vi vil gerne hjælpe dig med at udvikle nære relationer til andre, så du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer (familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv) og dermed livskvalitet, som for os er:
at kunne sanse, mærke og rumme sig selv, dvs. den indre verden i samspil med omverdenen
at energien og lysten strømmer uhindret i kroppen
at kunne skabe kontakt med andre
at kunne udtrykke sig klart over for sin omverden
at kunne handle i forhold til tilfredsstillelsen af egne behov
at kunne skaffe sig indflydelse
at kunne sætte sig realistiske mål
at kunne handle i forhold til sine mål
at kunne skabe en god balance mellem langsigtede mål og hverdags-behov
Terapiens formål er at give det enkelte menneske en grundlæggende selvaccept, vilje og evne til ansvarlighed over for sig selv og omgivelserne, samt viden og færdigheder til at opstille realistiske mål og tilfredsstille egne behov i nuet.
Målet for terapien er for os er : At du helt og fuldt kan rumme og udtrykke dine følelser både i forhold til dig selv og i forhold til andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for dit liv.

Parterapi- noget for jer?

https://psykoterapeuterne.me/parterapi/ Hvad er god og kontaktfuld kommunikation? Parterapi - noget for jer?

Måske er parterapi noget for jer? Parterapi kan være hjælp på mange måder og niveauer.  Gode råd om at tilrettelægge hverdagen, så den opleves både retfærdig og tilfredsstillende af begge parter. Hjælp til, at begge parter både hører og bliver hørt, til at få erotikken genoptændt, eller at få undersøgt om I har de samme forventninger til parforholdet?

Det kan være individuel terapi for den ene eller begge parter, det kan være rollespil, øvelser, hjemmeopgaver og meget andet.

Der vil altid være 2 terapeuter tilstede, der på skift fra gang til gang er den primære til at styre terapien, som kan handle om at undersøge:

Afklaring af forventninger

– om parterne passer sammen

– om man har de samme forventninger til parforholdet

– om der er noget galt med kommunikationen i parforholdet

– om der er noget galt med kontakten i parforholdet

– hvorfor lysten er borte

– om parterne har “lig i lasten”, der forstyrrer det aktuelle parforhold

– utroskab

Ofte vil der dog være noget galt i med kommunikationen i forholdet

Se her: Den gode kontaktfulde kommunikation

Venlig hilsen dine terapeuter i Udbyneder nær Havndal og Hadsund og Randers:

Parterapien foregår altid på vores adresse herunder:

Anne Thinggaard og Finn Toftlund

Udbynedervej 29

8970 Havndal

25121708(Finn)

29869099(Anne)

64638585(fælles fastnet)

finntoftlund@gmail.com

thinggaardanne@gmail.com

Foran og omme fra haven:

Udbynedervej 29, 8970 Havndal baghaven

Et ret morsomt seminar og forelæsning om Parforhold. Hvad enten man er enig med hans kristne ægteskabssyn  eller ej:

Mark Gungor Tale of Two Brains

Billeder fra forsiden og omme fra haven:

Se også Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund

Om Parterapi her 

Har du brug for samtaleterapi?

Afbud bør meddeles senest et døgn før aftalte terapitime

Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund

https://psforeningen.dk

Psykoterapeutforeningen 

Professionelle Støttepersoner

Se mere om Anne Thinggaard

Se mere om Finn Toftlund

25121708(Finn)

29869099(Anne)