Finns CV, mål og værdier

Finn Toftlund – Støtteperson og  psykoterapeut

1)  Professionel Støtteperson for forældre med anbragte børn i samarbejde med Social-og sundhedsforvaltninger og B & U afdelinger i forskellige kommuner. Start feb 2014. Medlem af og obligatorisk kursus hos  P S Foreningen (november 2013)

2)   Samarbejde i gang med med egen lokal praktiserende læge(samtaleterapi) Lars Bo Larsen

3)  Jeg har arbejdet som selvstændig privatpraktiserende (og hjemme-hos-terapeut) siden 2002

4)  Tovholder/igangsætter i Stressforeningen Ålborg siden august 2008

5)   2-årigt kursus i Varig Forandring november 2011 til september 2013  på Institut For Gestaltanalyse

6)  3 årig uddannelse i  Intensiv Dynamisk Korttidsterapi ( nov. 2004- sep.2007) på Institut for Gestaltanalyse

7)    2 årig uddannelse som Individuel og Parterapeut på Institut for Gestaltanalyse  2000-01 (2 års grunduddannelse)

8)    1 år i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi hos Ole Laurberg (uddannet på Institut for Gestaltanalyse)

8)    1 års Basis/Grundkursus i Krop/Gestaltterapi på Institut for Gestaltanalyse 1998-99

9)    Kurser: Intro-modul i specialpædagogik på Danmarks Lærerhøjskole efteråret 1996 i alt 50 timer,

Neuro-modulet på Danmarks Lærerhøjskole foråret 1997,

  1. A) Specialpædagogik i daginstitutioner  med

handicapgrupper 24-28 november 1997 (ISF, kommunikation, neuropædagogik ),
B) Kursus i foråret 2003 afholdt  over 6 dage om Børn med omsorgssvigt, tidlig skade og

tilknytsningsforstyrrelser,

2 C) Børn med autisme og kontaktforstyrrelser. 6 ugers specialpædagogisk modul på JCVU

(fuld tid 6 uger)

3)   Arbejde som pædagog: 1989-90 Fritidshjemmet Engdalsvej, 1992 Fritidshjemmet Klostervangen, 1994 SFO Elise Smidt Skole, 1994-1996 Fritidshjemmet Brobjerg Parkvej 64, Specialpædag og pædagog integreret fra 1996-2008 DII Solgården (før 2005 fritidshjemmet Fristedet Brohaven). Holdt 31 juli 2008 , da “De særlige Fritidshjem” blev nedlagt. Ansat som specialpædagog september 2008 på Næshøjskolens SFO – Spiren. Gik på efterløn 15. juni 2012.

4)    Pædagoguddannet på Jysk Pædagog Seminarium 1983-1987

5) Psykologi 1970-1981 Københavns Universitet og Århus Universitet med pauser og samtidig erhvervsarbejde. Gennemført i Psykologi ved København Universitet og Århus Universitet:

Elementær Psykologi(forprøven), Psykiatri, Psykologiens filosofi, Praktik(4 ½ mdr.), Psykologisk Metodekursus. Udviklingspsykologi(1.del)

Praktik:

Nordvang psykiatrisk afd  Nordvang 1997-1998  med daglige terapigrupper ( neuroser – specielt kvinder med depression). Supervision  og praktikundervisning ved cand.psyk. Michael Sommer

I alt svarende til den nuværende Bachelor-grad + lidt mere (metode og længere praktik).

Under studiet: mange  terapiformer afprøves, selvhjælpsgrupper(Jørgen Lumbye, Klaus Gormsen).

13)    2 års gruppeterapi ved Gestaltterapeut Jes Elnif + 1 års terapi

14)         Matematisk-naturfaglig studentereksamen 1969 Mulernes Legatskole, Odense

___________________________________________________________________________

Se også Finn Toftlund