Kontakt os på T: 2512 1708 eller 2986 9099 |finntoftlund@gmail.com thinggaardanne@gmail.com

Om Finn Toftlund

Baggrund, erfaringer og uddannelser www.gomentor.dk/mentorer/finntoftlund Jeg hedder Finn Toftlund(f.1949) og er gift med Anne Thinggaard. Vi har været kærester i 19 år(til august 2015) Jeg er uddannet som pædagog og har arbejde mange år i Fritidshjem og De Særlige Fritidshjem i Århus. (specialpædagog) Bachelor i psykologi Københavns og Århus Universitet Certificeret Psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse: Basis(1 år) , 2 årig grunduddannelse, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi(3 år) og Varig Forandring(2 år) Jeg tilbyder: Personlig Rådgivning , Psykoterapi, Parterapi, Stressbehandling og Familiebehandling Faglige og personlige som jeg erfaringer med: – at føle sig forkert og anderledes – skyld og skam (uelskethed) – lavt selvværd – stress og stresshåndtering – ensomhed, depression og angst som det kan komme til udtryk i adskillelses-, præstations og generaliseret angst – grænser og sund selvhævdelse – komplicerede relationer (f.eks. forældre-børn, børn med diagnoser, parforhold, søskende) (special pædagogiske problematikker)(dysfunktionnelle familier) – selvstændighed/afhængighed – tab og sorg (f.eks. sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed) – traumer (f.eks, hospitalsindlæggelse, kræft, pludselige dødsfald) Kompetencer, arbejdserfaringer og terapeutiske interesser Stress og stressbehandling – individuel og grupper Angst og Nærheds- og tilknytningsproblematikker Depression Specialpædagogisk arbejde Børn med diagnoser(ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelser, angst mm)og deres forældre Traumer/PTSD og arbejds relateret mistrivsel Afhængighedsproblematikker(ludomani,stoffer, alkohol, utroskab, porno, mm) Parforholdsproblemer : Ensomhed, usikker og ambivalent tilknytning, tilbagetrækning/overindvolvering, utroskab, konflikter mm Jeg har dog ikke mindst lyst til at arbejde med mennesker, der ønsker personlig udvikling og opdagelse af egne resourser og lyst til at udvikle et godt, stressfrit og tilfredsstillende liv i alle “rum”/livssfærer(arbejde, familie venner, netværk, selvstøtte, fritid mm)(se stressniveauer og livshjul) NB Link også til Forsiden både i.f.t. faglige grundholdninger/værdier og mere konkrete arbejdseraringer HER Mine Arbejdserfaringer stammer bl.a. fra: Lang terapeutisk uddannelse med egen terapi og øvelsesterapier klienter udefra under uddannelse supervisionsgrupper Siden 2000 haft klienter ved siden af mit pædagogiske arbejde. Også i forbindelse med og under mine terapeutiske uddannelser har jeg haft Individuel- og parterapier(+selvstændig praksis) Efter ophøret af mit pædagogiske arbejde(2012) har jeg fået mere tid og overskud til klienter. Sideløbende med mit pædagogiske arbejde og min private praksis., har jeg også arbejdet som stressbehandler i Aalborg. Jeg varigangsætter og terapeut for enkelt individer og grupper samt Igangsætter/terapeut for selvhjælpsgrupper med stress i Stressforeningens regi (Ålborg ) fra 2008 – ? Jeg har siden februar 2014 desuden arbejdet for Aalborg, Randers og Aarhus kommune som paragraf 54 støtteperson gennem min tilknytning til P S Foreningen https://www.psforeningen.dk/ Siden 2007 har jeg fast været i en terapi- og supervisionsgruppe med veluddannede og erfarne terapeuter I 2014 blev jeg desuden medlem af en Supervisiongruppen Bjødstrup , der er en gruppe af veluddannede terapeuter og psykologer med faglig baggrund i bl.a. Institut for Gestaltanalyse og er fra 2017 desuden med i en træninggruppe med der fortrinvist arbejder med egenterapi. Terapeutiske interessegrupper på Psykologisk Institut Århus(slut 80’erne-midt 90’erne) Praktik i Nordvang psykiatrisk afd Nordvang 1997-1998 med daglige terapigrupper ( neuroser – specielt kvinder med depression). Supervision og praktikundervisning ved cand.psyk. Michael Sommer Arbejde som specialpædagog og almindelig pædagog i 25 år : Arbejde med børn med diagnose og deres forældre og undervisning af andre pædagoger i etablering af specialpædagogiske afdelinger. Hvad tror jeg paa Jeg tror på: – at mennesker gør det så godt de kan ud fra den viden, de forudsætninger og muligheder de har på et givet tidspunkt(uskyld) – at mennesker kan udvikle sig gennem hele livet. – at kroppen er vort erfaringslager gennem hele livet og husker alt – også det lige nu ubevidste) – at mennesker er forbundne med hinanden og gensidigt afhængige – at vi har et etisk og moralsk ansvar over for os selv og hinanden, fordi helheden lider, hvis blot en af delene gør det Hvad er et godt liv? Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds – med sig selv, sine nære relationer, sin hverdag og aktiviteter, med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer, sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting. At man lever efter sine personlige værdier. ——————————————————————————– Arbejdet som pædagog fra 1987-2012 Uddannelser certificeret fra: Institut for Gestaltanalyse(nu nedlagt) En del af lærerne arbejder videre her: Psykoterapeutuddannelsen: https://psykoterapeutuddannelsen.com/ se evt her: https://www.facebook.com/pages/Institut-for-Gestaltanalyse-Bj%C3%B8dstrup/104168059666502 https://www.gestaltanalyse.dk/ Medlem af Dansk Psykoterapeutforening: Dansk Psykoterapeutforening https://psykoterapeutforeningen.dk/ (Hvilket betyder at man som minimum har en mellemlang social- eller sundhedsfaglig uddannelse, samt har taget en psykoterapeutisk uddannelse, som består af basiskursus på ca. et år, og efterfølgende tager en uddannelse, der varer minimum 3 år.) Sprog:dansk og engelsk 86284390 eller 25121708 finntoftlund@gmail.com
Go to Top