Institut for Gestaltanalyses  terapeutiske retninger og metoder:

Ud fra erfaringer fra arbejdspladser og praksis, hvor den terapeutiske situation og den terapeutiske retning altid skaber sin egen form , arbejdede instituttet med at lære deltagerne en hel række terapeutiske retninger, metoder og teknikker. retning terapi metode

Således indgik Carl Rogers: Klientcentrerede Terapi, Frederick Perls: Gestaltterapi, Freud: Psykoanalyse (objektrelationsretningerne), Beck: Kognitiv Terapi, Kropsdynamisk Psykoterapi, Davanloo: Intensiv dynamisk psykoterapi og diverse andre som elementer.

Instituttet uddannede terapeuter til at administrere: “Den terapeutiske situation”.

Den terapeutiske situation indeholder nogle forskellige aktiviteter der ses i  hovedkategorier:

Jeg-udviklingsbehov

  • 1) Terapeuten skal tilfredsstille klientens behov for at blive set, hørt, oplevet forstået, sat pris på.

2) Undervisning i det gode liv (behov og behovstilfredstillelse, sociale kompetencer osv)

  • 3) Terapeuten skal undervise klienten i de kompetencer vedkommende skal have for at det går ved kommende godt.

Psykoterapi

  • Terapeuten skal arbejde terapeutisk med klientens indre konflikter og forstyrrelser så klienten bliver styrket i sit jeg og kan være i overensstemmelse med sin natur og møde ydre pres på en konstruktiv måde.

Blandt andet også psykoedukation, social færdighedstræning, situationsterapi hvor klienten lærer at håndtere sine vanskeligheder i dagligdagen og i de konkrete situationer vedkommende befinder sig.

De studerende blev trænet i at vurdere de vanskeligheder klienten har og lægge en behandlingsplan, der kan løse de konflikter og mangler i kompetence som vanskelighederne er et udtryk for.

Om Psykoterapi

————————————————————————————-

Den gamle lærergruppe gennem 25 år gik fra hinanden i 2013 og Institut for Gestaltanalyse blev nedlagt ved Niels Hoffmeyers pludselige død i 2015.

En stor del af den gamle lærerstab(Torben Thaulow, Bodil Dahl,  Karin Gyltner, Peter Wittenburg) har dannet et nyt institut. Se her: Psykoterapeutuddannelsen