ANNE THINGGAARD

Jeg hedder Anne Thinggaard (f.1952) og er gift med Finn Toftlund. Vi har været sammen siden 1996. Jeg har 3 voksne børn og 3 børnebørn.

Uddannelser

Jeg er uddannet  Psykoterapeut og krop/gestalt analytiker fra Institut for Gestaltanalyse:

  • 1-årigt basisforløb
  • 1-årigt kursus i Lederskabets Psykologi
  • 2-årig uddannelse i Individuel Samtaleterapi
  • 2 ½-årig uddannelse i gruppe-, par- og familieterapi
  • 3-årig uddannelse i  Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.
  • 2-årig uddannelse i Varig Forandring.

Århus Dag- og Aftenseminarium

  • 1-årige voksenunderviseruddannelse
  • 1-årigt kursus i dramapædagogik
  • 1. del af Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Drama

Arkitektskolen i Århus, arkitektuddannelsen (6år)

Århus Kunstakademi,  4-årig uddannelse.

Arbejdserfaringer

Kontaktperson og værkstedsleder i kreative aktiviteter  på aktivitetscenter for alkoholikere, psykisk syge og mennesker på kanten af samfundet.

Jeg har undervist i Frit Oplysningsforbund, Folkeligt Oplysningsforbund og Byhøjskolen i:  Kommunikation, Drama  og Kreativ Skrivning.

Jeg er forfatter/illustrator til:

Idrætsanlæg for Alle, en håndbog, Dansk Handicap Idræts-forbund 1992.

Udearealer for Alle,, Dansk Standard, 1992

Frivilligt arbejde i Foreningen af Selvhjælpsgrupper

Unge med spiseforstyrrelsen bulimi

Faglige og personlige interesser

Jeg har fagligt og  personligt arbejdet med og interesseret mig for følgende temaer:

– at føle sig forkert og anderledes

– skam (uelskethed)

– manglende selvværd

– spiseforstyrrelser: overspisning og bulimi

– stress

– depression

– angst: f.eks. adskillelses-, præstations-, generaliseret a.

– grænser og sund selvhævdelse

– komplicerede relationer (f.eks. forældre-barn, parforhold, søskende)

– selvstændighed/afhængighed

– tab og sorg (f.eks. sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed)

– traumer (f.eks. hospitalsindlæggelse, piskesmæld)

Eksistentielle problematikker 

Jeg tror på

– at mennesker gør det så godt de kan ud fra den viden, de forudsætninger og muligheder de har på et givet tidspunkt

– at mennesker kan udvikle sig gennem hele livet.

–  at kroppen er vort erfaringslager

–  at kroppen husker alt, også dét der ligenu er ubevidst

–  at tidligere (ubevidste) erfaringer kan bringes op i bevidstheden      (men  ikke nødvendigvis skal det)

–  at mennesker er forbundne med hinanden og gensidigt afhængige

–   at vi har et etisk og moralsk ansvar over for os selv og hinanden fordi helheden lider hvis blot en af delene gør det

Den enkelte og samfundet

Vi lever i en hektisk tid med hurtige samfundsmæssige forandringer og arbejdsmarkedskrav om omstillingsparathed. Globaliseringen og den stærkt øgede konkurrence sætter pres på den enkeltes præstationsevner. Individualiseringen stiller krav til den enkelte om egenansvar, selvstændighed og evnen til at træffe de rigtige valg.

Evnen til at træffe rigtige valg afhænger i stor udstrækning af den enkeltes  ressourcer og begrænsninger, såvel i det indre som i omgivelserne.

Hvad er et godt og tilfredsstillende liv?

Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds – med sig selv, sine nære relationer,  sin hverdag og aktiviteter,  sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting.  At man  lever efter sine personlige værdier.

Kontakt Anne Thinggaard

Se også Thinggaardkunst

Psykoterapeut og billedkunstner Anne Thinggaard