TERAPI HOS ANNE OG FINN

At søge hjælp til selvhjælp hos os, betyder at du mødes med et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring indenfor:

 • Socialpædagogisk arbejde
 • Rådgivning
 • Psykoterapi
 • parterapi
 • Stressgrupper
 • Supervision
 • Spiseforstyrrelser mm

Vi har terapeutiske uddannelser med baggrund i:

 • Psykodynamisk terapi, Krop/gestaltterapi, 
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi, Kognitiv terapi, Varig Forandring

Vi har ligeledes mange års praktisk erfaring som supervisor og supervisant og bliver løbende superiseret af dygtige kolleger.

Vi går ind for en terapiform, der bruger elementer fra flere terapiretninger og ikke er fagligt indsnævret , da 70-80% af det, der virker i terapi, er non-specifikke faktorer som terapeutens kontakt-og relationsevner, empati, klientens motivation, interesse, gensidige positive forventninger, åbenhed og tilstedeværelse i Nu’et.

Meningen med livet

Meningen med livet er for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Vi har begge oplevet at denne nærhed og forbundethed samt personlig positiv forandring er mulig og at terapi ofte kan være en virksom, sommetider nødvendig faktor.

Psykoterapeuterne AnneThinggaard og Finn Toftlund

Psykoterapeuterne Anne Thinggaard og Finn Toftlund

Kontakt Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund

Hvorfor terapi

Terapi kan give bedre muligheder for den enkelte og forholdet. Bedre end langsomt at blive en tør ørken, hvor der ikke længere er liv, spænding og tænding. Bedre end at det bliver et dagligt helvede på jorden med hyppige, endeløse og uforløste skænderier. Terapi kan give ny mulighed for igen at se livet og den anden med lidenskab og åbenhed.

Focus i vores terapi

“Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå …?”fremfor: “Hvorfor gør du det, du gør ?” .

Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld, som efter nye løsninger og “noget, du trænger til”. Vi udforsker, undersøger, vender og drejer
for at lede efter en løsning og forløsning.

Vi tager ikke og overtager ikke ansvaret for dit liv! Vi tilbyder dig  følgeskab på din rejse frem imod dine mål. At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke  forandring, men blot yderligere fastlåsning i  afmagt.

Personlig udvikling

Din personlige udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.

Hvis fortiden skaber problemer for dig i nutiden, opfordres du til at “bringe din historie ind i det terapeutiske rum”( Fra Stephen Grosz : “Det granskede liv” – det er paradoksalt nok aldrig for sent at ændre din oplevelse af historien.)

Her og nu

Vi tager  udgangspunkt i her og nu :

 • fokuserer på virkeligheden som du oplever den
 • skaber forandring indefra – i dit eget tempo.

Der burde med Jungs ord være 1 terapi for hver klient.

Dette synpunkt støtter vi, hvorfor vi heller ikke har nogle færdigsyede meninger eller facitliste til terapien. Heller ikke i retning at leve det  ”Gode Liv”. Hvad der er godt for dig, er ikke nødvendigvis godt for en anden.

Dog vil vi gerne på et mere generelt plan støtte, at du udvikler dig og bliver mere selvstøttende. At du kan udvikle nære relationer til andre og at du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer(familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv)

At søge hjælp til selvhjælp

Hos os, betyder at du mødes med et psykologisk trænet  menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring indenfor

Socialpædagogisk arbejde , Rådgivning , Psykoterapi , parterapi, Stressgrupper, Supervision, Spiseforstyrrelser

Parterapi

Parterapi kan være hjælp på mange måder og niveauer.

Gode råd om at tilrettelægge hverdagen, så den opleves både retfærdig og tilfredsstillende af begge parter. Hjælp til, at begge parter både hører og bliver hørt, til at få erotikken genoptændt, eller til at få adskilt billedet af partneren fra billedet af den dominerende forælder.
Det kan være individuel terapi for den ene eller begge parter, det kan være rollespil, øvelser, hjemmeopgaver og meget andet.

Parterapi med individuel terapi

Som noget nyt tilbyder vi parterapi med individuel terapi integreret i forløbet, da parret ofte har meget forskellig egen kontakt og selvværd, som kan virke forstyrrende ind kontakten og kommunikationen i forholdet. Fortiden blander  sig ubevidst med nutiden, selvom forholdene er helt anderledes. I kærlighedsrelationen kommer vi tættest på vore ældste erfaringer med at blive elsket, at blive accepteret som dem vi er. Og at disse erfaringer ikke altid udelukkende er positive og behagelige og undgåes måske ofte.

Læs mere om parterapi

Klassisk parterapi

Som almindelig Parterapi eller integreret med individuel terapi, hvis det ønskes. Læs mere om parterapi

Individuel Terapi

Måske du genkender nogle af følgende udsagn

 • Jeg føler, jeg er gået i stå – arbejdsmæssigt eller privat
 • Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for
 • Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre
 • Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde
 • Jeg føler mig stresset, har præstations – eller eksamensangst
 • Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender – føler mig ensom og isoleret
 • Jeg savner nærhed i mit parforhold
 • Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker

Eller du befinder dig i en akut krise :

 • En traumatisk begivenhed (f.eks. overfald, sygdom, ulykke, fyring)
 • Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)

Eller ønsker personlig udvikling:

 • At udnytte din medfødte resourser og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.
 • At få et tættere forhold til de mennesker der betyder mest for dig
 • At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.

Når man ikke fortæller sin historie ”fortæller historien os” med terapeuten Stephen Grosz’ ord (“Det granskede liv”). Man udvikler symptomer, f.eks undgåelsesstrategier.

Vores valgmuligheder indskrænkes, og vi kommer til at handle på måder, der ikke er gode for hverken os eller andre. Vi reagerer med følelsesmæssige reaktioner, som vi ikke forstår. Vi går i stå, bliver isolerede og ude af stand til at rumme og forstå de følelser, der kunne give livet mening.

Læs mere om Individuel Terapi

Læs mer om Parterapi

Læs mere om Stress