Stress

Arbejdsrelateret stress, kriser og stresshåndtering

Symptomerne på stress, angst og belastningsreaktioner kan variere meget. Dog ses ofte symptomer som ved generaliseret angst, såsom hjertebanken,rysten, grådlabilitet og uvirkelighedsfølelse. Ved længerevarende belastninger ses også søvnbesvær, tristhed, depression, nedsat lystfølelse og ændret appetit

Stress på arbejde og i andre livssfærer truer ikke bare den enkeltes livskvalitet, velbefindende og helbred, men har også kæmpe store sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Stress er en belastningstilstand, der enten skyldes direkte og konstaterbar ydre påvirkninger(stressorer) eller indre pres, der kan opleves som en krise eller konflikt.

Krise

Begrebet krise bruges inden for psykologien og psykiatrien til at betegne den uligevægt, som kan opstå ved et stort og længerevarende pres.

Krisen opleves som tab af mening, en følelse af kaos, vrede, håbløshed, fortvivlelse og angst.

 

Udviklingskrisen og traume

En udviklingskrise er en del af det normale liv, og kan eksempelvis udløses af at blive forælder, få nyt arbejde, blive pensioneret o.lign.

En traumatisk krise derimod er den psykiske tilstand i forbindelse med en ydre hændelse, hvor individet føler sig truet på selve eksistensen ift. tryghed og sikkerhed.

Almindelig” Stress

Fra naturens side er stress en livsvigtig reaktion, der gør os i stand til at håndtere farlige situationer. En stress-reaktion er kroppens eget alarmberedskab, som gør os i stand til at håndtere en oplevet trussel eller belastning. Nu om dage har stress-faktorer en anden karakter end forhistoriens farlige dyr eller fjender.

Stress kan være kortvarig og optræde akut f.eks. eksamens-nervøsitet eller langvarig eller kronisk. Det kan være deadlines på arbejdet, en konflikt i privatlivet eller en trafikprop.

Når konflikten er løst, falder kroppen til ro og stress-reaktionen aftager. Kroppens stress-reaktion er hjælpsom, når vi skal præstere, men kun hvis vi skal præstere i kortere perioder af gangen.

Stress er ikke en sygdom

Stress er i udgangspunktet ikke en sygdom, men kan blive det, hvis tilstanden er langvarig eller kronisk . Stressreaktionen virker normalt hensigtmæssigt nogle timer. Ved længere tids stressbelastning kan kroppens stresshormoner blive skadelige.

I det hektiske moderne samfund kan belastninger, uforenelige krav, øget tempo m.m. betyde, at stresstilstanden varer i uger, måneder eller år.

Hvis ikke vi får slappet af undervejs, bliver restitueret og oplever pauser mellem belastninger og udfordringer, vil stresstilstanden alvorlige negative konsekvenser for den pågældende.

Længerevarende kronisk stress(traumer)

Længerevarende stress kan udvikle sig til depression, angsttilstande og fysiske(somatoforme) sygdomme. Medvirkende til denne udvikling hører også personlige  sårbarheds-faktorer(tilknytningsforstyrrelser) og en særlig psykologisk udviklingshistorie.

Følger af langvarig stress

Langvarig stress

Når man går ned med stress har det oftest været langvarigt undervejs og man har gradvist mistet forbindelsen til sig selv og  andre og har droslet ned for gode fritidsaktiviteter, sport og sociale arrangementer.

Weekenderne bruges til at overleve, så man kan klare ugen efter. Pludselig siger kroppen fra og man oplever ofte at blive angst, deprimeret eller overvældet af en massiv træthed, der  ikke forsvinder, uanset hvor meget man forsøger at ‘tage sig sammen’.

Arbejdsrelateret stress og arbejdskrav

Vi ved i dag meget om, hvad der skaber stress, og hvad der forebygger stress.

Stress kan opstå, når vi arbejder i et felt, hvor der er mangelfuld eller dårlig ledelse med modsatrettede krav, uvished og uforudsigelige omstillinger. Vi føler, at vi ikke har de tilstrækkelige faglige kompetencer til at varetage opgaverne.

De fleste ønsker at yde deres allerbedste , hvorfor det  kan føles som et personligt nederlag, hvis man går ned med stress.

Arbejdsrelateret stress

Stresshåndtering

I et længere rådgivnings-eller terapiforløb er målet, at du får hjælp til selvhjælp. Vi vil fokusere på at identificere og forandre de individuelle og arbejdsmæssige situationer, der skaber stress.

Du vil få teknikker. der virker stress- reducerende . Metoder til at forebygge og håndtere stress, ligesom vi  vil arbejde med din evne til at kunne afgrænse dig selv i arbejds- og privatlivet.

se mere her:

Tegn på stress og stressniveauer . Livshjulet

Individuel Terapi

Parterapi

Behandling af stress, angst og belastningsreaktioner