Nysgerrige spørgsmål til terapi

ofte stillede nysgerrige spørgsmål i terapi. Vækst og energi

 

Vi stiller ofte spørgsmål til,
hvordan du ser på dig selv. 

F.eks Hvad er godt og hvad giver mening i dit liv?

Hvad skaber livsglæde og vækst for dig?

Vi ser meget ofte nøjere på den måde,
som du er dig på ved at lytte, spørge, uddybe
og forstå : Din livsholdning, dine tankevaner,
hvad du vil – og ikke vil med dit liv, hvad og hvem
du kan lide, elsker, ikke kan lide osv.

Denne fokusering ind på,
hvordan du er dig,kan åbnes via spørgsmål,
der forhåbentlig inviterer dig til at blive nysgerrig og til at skabe udvikling.
Udgangspunktet er altid: “Hvad vil du tale om, se nøjere på
og have ud af terapi-timen, her og nu i dag?”

Nogle andre spørgemål kunne være:

– Hvordan vil du beskrive dig selv og din situation,
sådan at en anden får et rigtigt indtryk af, hvem du er?
– Hvordan tror du at en god ven /veninde vil beskrive dig?
– Hvad ved dig selv, er du nysgerrig efter at vide mere om?
– Ved du, hvad du i hvert fald ikke vil tale eller tænke på nu?
– Hvad for nogle spørgsmål, ville du godt have
…at jeg eller en af os stillede dig?

– Hvordan har du det med at svare på disse spørgsmål?
– Hvordan tror du, at den fortid, den historie du har haft,
har præget dig på godt og ondt, sådan som du er i dag?
– Hvad er godt nok fra dengang og noget, du har glæde af?
– Hvad af det er ikke værd at holde fast ved mere?

– Ved du hvad der gør dig glad, bange, vred, deprimeret?
– Ved du, hvad der er godt og det allervigtigste i dit liv?
– Hvor god er du til at få mere af det?
– Ved du selv, hvad du da skal øve dig i?

 

 Vi har fokus på det at være dig – lige nu og her.

Også for at undersøge
om det, der sker i dig lige nu, f. eks. sammen med mig,
er en spejling af, hvad der dengang skete – eller om
det blot fortæller os om hvad, der sker lige nu.

 

– Ved du, hvad du føler, lige nu?
– Er det noget rart? – Godt, så nyd øjeblikket.
– Er det noget ubehageligt du føler? – Hvordan er det eller hvor slemt er det?
– Hvad vil du kalde følelsen?
– Hvis du selv skulle gætte, hvad tror du så, det handler om?

– Er “det” et savn? En frygt? Et dilemma? Eller en konflikt?
– Hvad føler du ved at netop denne følelse styrer næsten alt nu?
– Ved du, hvad du da har brug for, for at få det bedre?

– Hvordan taler du med dig selv?

– Taler du venligt og støttende – eller kritisk og fordømmende?
– Hvad siger den ene side af dig? – Hvad siger den anden side?
-Har du en tredje stemme indeni, der siger noget helt tredje?

– Hvilke følelser/ minder vækker de tanker, du tænker ?
– Hvad kunne du sige til dig selv i stedet for, det du gør nu?
– Hvordan føles det så, at være dig, lige nu og her?

– Har du lagt mærke til, hvordan du trækker vejret?
– Hvad tror du selv at du udtrykker ved den måde,
..hvorpå du træder ind i et rum? Hvad tror du
…at dit kropssprog fortæller os andre?

– I hvor høj grad synes du, at dit liv er smukt, rart og godt?
-Hvad er du godt tilfreds med? – og hvad er blot ok?
– Hvad er du allermest tilfreds med? Hvad skal du du holde fast i?
– Hvad er ikke-ok? Hvad vil du gerne ændre på, hvis du kunne?
– Hvordan kontakter du f. eks. andre mennesker?
– Hvor god kontakt har du med dig selv – og os andre?

– Hvad tænker,mærker,føler du på lige nu? Hvordan udtrykker du det?
– Synes du selv at du oftest får sagt netop det, du har på hjertet?
– Hvad brænder du især inde med – overfor hvem? Hvornår?
– Er det noget du vil forandre på – eller har du resigneret?

– Hvad er dit vigtigste eksistentielle spørgsmål, nu for tiden?
– Hvordan prøver du at løse det med de problemer, du står i nu?

– Sker der det, du ønsker ? Hvad var godt nok?
– Hvad skete der, du ikke ønskede? Hvad er ikke-ok?
– Hvordan virker det du tænker, siger og gør?

– Hvad gør du som fungerer godt?
– Og hvor trænger du til – eller skal du, lære noget nyt?
– Ved du selv, hvad du vil have glæde af at øve dig i?

– Hvor og hvor meget lader du
..andre påvirke dig?Er det for meget? Eller for lidt?
– Hvordan og hvor meget påvirker du selv dem? For meget?
-For lidt?

 

Megen vrede skyldes hæmmethed og ordløshed.

 

– Hvad har du selv sådan helt konkret tænkt dig at gøre ved det?
– Vil du ændre/ forandre på det – eller videreudvikle det?
– Hvad bliver da dit helt konkrete 1. trin fremad?
-Har du en plan? eller vil du improvisere?

– Hvordan bidrager du bedst selv til at skabe en god situation,
..fremfor at ende op med at blive “et offer for det, som bare sker”?

– Hvordan tænker du dig nu ind i, og igennem et problem?
– Kender du din måde at møde og prøve at løse et problem på?

– Flygter du bare væk, når du ikke kan se en hurtig løsning forude?
– Hvordan kan du åbne lidt mere op for en tiltrængt forandring til noget nyt?
– Hvad kunne det 1. trin frem være? – Hvad skal du da øve dig i?

– Ved du, hvad der gør dig glad? – Hvad gør dig vred?
– Hvad synes DU, især gør livet værd at leve for dig ?
– Hvordan kan du få noget mere af dette ind i dit liv?
– Trænger du til at føle dig levende igen?
– Hvad kan du selv gøre som styrker dig nu?
– Hvad har du lyst til at sige, og gøre mere af?
– Hvad forhindrer dig i at gøre det?

vækst og udvikling.Livsglæde

 

Opsummering:

Fokus i moderne terapi
er i dag langt mere på spørgsmål som:
“Hvordan bærer du dig ad med at opnå ?”
fremfor: “Hvorfor gør du mon det, du gør ?” – spørgsmål.
Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld / uskyld,
som efter nye løsninger og “noget, du trænger til”.
Vi udforsker, undersøger, vender og drejer
for at lede efter en løsning og forløsning
og “noget du selv kan gøre ved “det

Vi tager ikke
og overtager ikke ansvaret for dit liv!
Vi tilbyder dig i stedet for følgeskab på din rejse
frem imod dine mål.

Mange siger at de allerede alt for godt ved
at kun de selv kan og skal løse deres problemer.
Det er vi ikke uenige om. Vi tilbyder blot at give dig
et fornuftigt samspil og modspil på din unikke vej dertil.

Fordi vi rent faktisk
i alt for lang tid faktisk har stået helt alene med netop det
som kun kan løses sammen med andre. – og hos mange
er parolen blot en nem undskyldning for ikke
at gøre noget som helst ved det,
der burde forandres.

Jo dybest set er dette valg selvklart op til dig:
At styre med, tage vare om de ord og handlinger
som du siger og gør og de valg, du har indflydelse på
eller lade det, der sker afhænge af diverse guders vilje .

Selvfølgelig – fordi at dette har kun du magten til at gøre,
altså at vælge om du vil noget andet, end det der så sker.
Ligesom vi andre ikke kan trække vejret for dig.
At tage et medansvar for sit eget liv, er noget
helt andet end at blive selvtilstrækkelig.

Personlig udvikling handler ikke kun om
at kunne alt alene, men også om at kunne
mere – sammen med andre mennesker.

 

Mange gange er psykoterapi et øverum,
hvor noget, du har svært ved sammen med andre,
bliver afprøvet for første gang. Hvorefter “det nye” kan være som ringe,

der breder sig i vandet – og give dig en ny hverdag.
En ny og bedre måde at være dig på.

Overordnet mål for terapien:

At klienten helt og fuldt kan rumme og udtrykke de følelser vedkommende har og føler i forhold til sig selv og andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for sit liv og kan handle i forhold til dem og forstå egne og andres behov .

Se også  Parterapi

eller  Individuel Terapi

Bedre Psykiatri