Bedre relationer
og dybere kærlighed

Kontakt os for en uforpligtende samtale!

For de fleste er psykoterapi en god mulighed for at skabe udvikling og varig forandring. Hos os kan du styrke dine muligheder og derved få mere ud af livet.

Forløbets varighed kan være meget forskelligt, men du skal gerne opleve, at du har fået noget med dig allerede første gang.

At søge hjælp til selvhjælp hos os, betyder at du mødes med et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring.

Du vil også møde et menneske som tror på kærligheden, og værdien i at pleje dine relationer.

Vores store passion er at hjælpe mennesker til at lykkes i deres parforhold. Vi har igennem egen personlige erfaringer og vores terapeutiske arbejde udviklet en særlig tilgang.

Ved siden af parterapi tilbyder vi også egenterapi indenfor en lang række områder som socialpædagogisk arbejde, rådgivning, psykoterapi, stressgrupper, supervision, spiseforstyrrelser mm.

PARTERAPI

Når et par erkender, at de har forskellige forventninger til hinanden og ikke rigtig passer sammen, at de har udviklet sig i hver sin retning, at parforholdet er en underskudsforretning, at den ene part er overbelastet, eller den ene eller begge parter prioriterer karrieren, at de altid skændes osv. og at de oplever at de stadig har en kærlighed til hinanden, men ikke ved egen hjælp kan kommer på plads med hinanden så er parterapi oftest en god løsning.

Terapi kan give bedre muligheder for forholdet. Bedre end langsomt at blive en tør ørken, hvor der ikke længere er liv, spænding og tænding. Bedre end at det bliver et dagligt helvede på jorden med hyppige, endeløse og uforløste skænderier.

Terapi kan give mulighed for igen at se den anden med lidenskab og åbenhed, som et kærlighedsunder du bevidst kan udforske og blive udforsket af. Det Bevidste Ægteskab har nogen kaldt det

Læs mere om parterapi

INDIVIDUEL TERAPI

Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld, som efter nye løsninger og “noget, du trænger til”. Vi udforsker, undersøger, vender og drejer for at lede efter en løsning og forløsning.

Vi tager ikke og overtager ikke ansvaret for dit liv, men tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.

Du føler sig måske umiddelbart motiveret for psykoterapi, men i praksis viser det sig, at det psykiske forsvar ofte er svært at rokke. Dette er oprindelig opbygget for at beskytte os mod for stærk angst.

Hvis angsten for at komme i kontakt er meget stor, kan terapien enten tage længere tid, eller klienten vælger at stoppe terapien efter relativt kort tid, nemlig når angsten bliver for stærk.

Psykoterapien kan betragtes som er værksted, hvor man som klient tilegner sig nogle personlige kompetencer og resourser, der aldrig slides op.

Se også her: https://www.gomentor.dk/mentorer/finntoftlund

Læs mere om individuel terapi

PSYKOTERAPEUTERNE
THINGGAARD & TOFTLUND

Meningen med livet er for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre, sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Når man ikke fortæller sin historie ”fortæller historien os” med terapeuten Stephen Grosz’ ord (“Det granskede liv”). Man udvikler symptomer, f.eks undgåelsesstrategier.

Vores valgmuligheder indskrænkes, og vi kommer til at handle på måder, der ikke er gode for hverken os eller andre. Vi reagerer med følelsesmæssige reaktioner, som vi ikke forstår. Vi går i stå, bliver isolerede og ude af stand til at rumme og forstå de følelser, der kunne give livet mening.

Hvad er et godt liv?

Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds — med sig selv, sine nære relationer,  sin hverdag og aktiviteter, med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer, sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting.  At man  lever efter sine personlige værdier.

Vi har begge oplevet at denne nærhed og forbundethed samt personlig positiv forandring er mulig og at terapi ofte kan være en virksom, sommetider nødvendig faktor.

Terapi hos Anne og Finn