Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund

 Valg af Psykoterapeut?

Hvorfor vælge os ?

Psykoterapeuterne Anne Thinggaard og Finn Toftlund

Kontakt Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund

(medlem af Dansk Psykoterapeutforening )Dansk Psykoterapeutforening

At søge hjælp til selvhjælp hos os, betyder at du møder et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring indenfor bl.a.:  Socialpædagogisk arbejde, Rådgivning, Psykoterapi,Parterapi,Stressgrupper,Super-vision, Spiseforstyrrelser mm

Med lange terapeutiske uddannelser indenfor

Psykodynamisk terapi , Krop/gestaltterapi ,Intensiv Dynamisk Korttidsterapi ,Kognitiv terapi og Varig Forandring mm…

Vi har mange års praktisk erfaring som supervisor og supervisant og bliver løbende superviseret af dygtige kolleger og er samtidig nogle af de billigste psykoterapeuter på markedet, da vi mener at også almindelige mennesker med almindelige indtægter, skal have råd til at gå i terapi.

Vi går indfor en terapiform, der bruger elementer fra flere terapiretninger og ikke er fagligt indsnævret , da 70-80% af det, der virker i terapi, er non-specifikke faktorer som terapeutens kontakt-og relationsevner, empati, klientens motivation, interesse, gensidige positive forventninger, åbenhed og tilstedeværelse i Nu’et.

___________________________________________________________________________

Måske kan du nikke genkendende til et eller flere af følgende udsagn:

 • Jeg føler, jeg er gået i stå – arbejdsmæssigt eller privat
 • Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for
 • Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre
 • Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde
 • Jeg føler mig stresset, har præstations – eller eksamensangst
 • Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender – føler mig ensom og isoleret
 • Jeg savner nærhed i mit parforhold
 • Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker

Måske befinder du dig i en akut krise fremkaldt af:

 • En traumatisk begivenhed (f.eks. overfald, sygdom, ulykke, fyring)
 • Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)
 • Langvarig sorg

Eller måske er dit ønske personlig udvikling hvor du lærer:

 • At udnytte din medfødte resourser og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.
 • At få et tættere forhold til de mennesker der betyder mest for dig
 • At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.

Når man ikke fortæller sin historie ”fortæller historien os” med terapeuten Stephen Grosz’ ord(“Det granskede liv”). Man udvikler symptomer, f.eks undgåelsesstrategier.

Vores valgmuligheder indskrænkes, og vi kommer til at handle på måder, der ikke er gode for hverken os eller andre. Vi reagerer med følesmæssige reaktioner, som vi ikke forstår. Vi går i stå, bliver isolerede og ude af stand til at rumme og forstå de følelser, der kunne give livet mening. (se under terapierne og den paradoksale forandring)

Meningen med livet er for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre , sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Vi har begge oplevet at denne nærhed og forbundethed samt personlig positiv forandring er mulig og at terapi ofte kan være en virksom, sommetider nødvendig faktor.

Focus i vores terapi

Focus i vores terapi er:

“Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå …?”
fremfor: “Hvorfor gør du det, du gør ?” .
Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld,
som efter nye løsninger og “noget, du trænger til”.
Vi udforsker, undersøger, vender og drejer
for at lede efter en løsning og forløsning.

Vi tager ikke og overtager ikke ansvaret for dit liv!
Vi tilbyder dig  følgeskab på din rejse
frem imod dine mål.

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget
helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører
ikke  forandring, men blot yderligere fastlåsning i  afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om
at kunne alt alene, men også om at kunne
mere sammen med andre mennesker.

Hvis fortiden skaber problemer for dig i nutiden, opfordres du til at “bringe din historie ind i det terapeutiske rum” – det er paradoksalt nok aldrig for sent at ændre din oplevelse af historien.

Hvis du ønsker hjælp til at komme på plads med dig selv, kan du k

Vi tager  udgangspunkt i her og nu :

– fokuserer på virkeligheden som du oplever den

– skaber forandring indefra – i dit eget tempo.

Der burde med Jungs ord være 1 terapi for hver klient.

Dette synpunkt støtter vi, hvorfor vi heller ikke har nogle færdigsyede meninger eller facitliste til terapien. Heller ikke i retning at leve det  ”Gode Liv”. Hvad der er godt for dig, er ikke nødvendigvis godt for en anden.

Dog vil vi gerne på et mere generelt plan støtte, at du udvikler dig og bliver mere selvstøttende.

At du kan udvikle nære relationer til andre og at du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer(familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv)

Se også her.

Træningsgruppe for uddannede terapeuter:

Medlemmer til terapitræning og supervisionsgruppe søges!!
Vi søger 2-3 kvinder til terapitrænings-og supervisionsgruppe, hvor man kan arbejde med egenterapi, supervision eller hvad der nu fylder mest.

Vi er lige nu 3 mænd og 1 kvinde. Alle med de fleste uddannelser fra det tidlige Institut for Gestaltanalyse.

Den gamle lærergruppe gennem 25 år gik fra hinanden i 2013 og Institut for Gestaltanalyse blev nedlagt ved Niels Hoffmeyers pludselige død i 2015.
En stor del af den gamle lærerstab(Torben Thaulow, Bodil Dahl, Karin Gyltner, Peter Wittenburg) har dannet et nyt institut. Se her: Psykoterapeutuddannelsen

Se også her. Træningsgruppe for uddannede terapeuter:

Form: Alle er på som klient og terapeut.
Vi deler tiden nogenlunde ligeligt selvom det godt kan forekomme at nogen bliver hurtigt færdig. Efter hver terapi er der feedback/spørgsmål fra gruppen, hvis klient eller terapeut ønsker det.
Midt i forløbet vil der være en kort pause med let frokost arrangeret af den der afholder mødet.

Vi mødes 4. eller 5.uge , ofte en lørdag eller søndag f.eks fra kl 11-17 eller 10-17.

Hvor langt man er villig til at køre er op til en selv?

Jeg bor 30 km nord for Randers og min radius er nogenlunde fra Aarhus til Aalborg.(Begge byer inklusive)
Jeg forestiller mig dig som en med grundig uddannelse af minimum 4-5 års varighed(gestalt, eksistenstiel, psykodynamiske…?) og gerne 3-4 års terapeutisk praksis eller mere.

Se mere om mine uddannelser og arbejdserfaringer og værdier her: http://psykoterapeuterne.me

Skriv eller ring:

Venlig hilsen

Finn Toftlund
Udbynedervej 29
8970 Havndal
25121708
86284390
finntoftlund@gmail.com

 

Kontakte os her

eller her  www.gomentor.dk/mentorer/finntoftlund

————————————————————————————

De lidt mere fagligt interesserede og andre nørder kan læse  uddybende videre her og andre  steder på vores webside:

Om DynamiskKorttidsterapi, den paradoksale forandringsteori  ,kronisk og mere almindelig stress,  Socialministeriet retningslinier og meget , meget mere ……………………………………………..

Vi er her indspiret af Carl Rogers (se under Links) :

“De tre kernebetingelser er for et godt terapeutisk forløb :

 1. terapeutens ubetinget positive anerkendelse af klienten, 2. terapeutens empatiske forståelse af klienten og 3. terapeutens kongruens.

Alle psykoterapeutiske retninger anerkender betydningen af disse betingelser for et vellykket terapiforløb, selvom de ofte bruger andre ord for dem (terapeutens accept af klienten, terapeutens ægthed eller integritet, f.eks.) og selvom de i deres omtale af dem demonstrerer en vis uvidenhed om den dybde og de implikationer disse begreber har i Rogers’ egen udformning af dem.

 Betydningen af de rogerianske kernebetingelser er også forskningsmæssigt dokumenteret, dels i Rogers’ og hans medarbejderes egen forskning i halvtresserne (Rogers & Dymond, 1954), dels i den megen senere forskning (se f.eks Hougaard, 1996, pp. 60-68 og 144-146) der dokumenterer de ”non-specifikke” faktorers eller terapeut-klient forholdets store betydning for udfaldet af et psykoterapeutisk forløb.” (af Lisbeth Sommerbeck klinisk psykolog – Dansk Carl Rogers Forum)

De fleste af vores terapeutiske uddannelser har vi taget på Institut for Gestaltanalyse:

www.ifga.dk (se også under terapier)

Institut for Gestaltanalyse

Den gamle lærergruppe gennem 25 år gik fra hinanden i 2013 og Institut for Gestaltanalyse blev nedlagt ved Niels Hoffmeyers pludselige død i 2015.

En stor del af den gamle lærerstab(Torben Thaulow, Bodil Dahl,  Karin Gyltner, Peter Wittenburg) har dannet et nyt institut. Se her: Psykoterapeutuddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen.com

 

Måske befinder du dig i en akut krise fremkaldt af:

 • En traumatisk begivenhed (f.eks. overfald, sygdom, ulykke, fyring)
 • Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)

Eller måske er dit ønske personlig udvikling hvor du lærer:

 • At udnytte din medfødte energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.
 • At få et tættere forhold til de mennesker der betyder mest for dig
 • At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.

Når man ikke fortæller sin historie ”fortæller historien os” med terapeuten Stephen Grosz’ ord(“Det granskede liv”). Man udvikler symptomer, f.eks undgåelsesstrategier.

Vores valgmuligheder indskrænkes, og vi kommer til at handle på måder, der ikke er gode for hverken os eller andre. Vi reagerer med følelsmæssige reaktioner, som vi ikke forstår. Vi går i stå, bliver isolerede og ude af stand til at rumme og forstå de følelser, der kunne give livet mening. (se under terapierne og den paradoksale forandring)

Meningen med livet er for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre , sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Vi har begge oplevet at denne nærhed og forbundethed samt personlig positiv forandring er mulig og at terapi ofte kan være en virksom, sommetider nødvendig faktor.

Focus i vores terapi

Focus i vores terapi er:

“Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå …?”
fremfor: “Hvorfor gør du det, du gør ?” .
Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld,
som efter nye løsninger og “noget, du trænger til”.
Vi udforsker, undersøger, vender og drejer
for at lede efter en løsning og forløsning.

Vi tager ikke og overtager ikke ansvaret for dit liv!
Vi tilbyder dig  følgeskab på din rejse
frem imod dine mål.

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget
helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører
ikke  forandring, men blot yderligere fastlåsning i  afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om
at kunne alt alene, men også om at kunne
mere sammen med andre mennesker.

Hvis fortiden skaber problemer for dig i nutiden, opfordres du til at “bringe din historie ind i det terapeutiske rum” – det er paradoksalt nok aldrig for sent at ændre din oplevelse af historien.

Hvis du ønsker hjælp til at komme på plads med dig selv, kan du k

Vi tager  udgangspunkt i her og nu :

– fokuserer på virkeligheden som du oplever den

– skaber forandring indefra – i dit eget tempo.

Der burde med Jungs ord være 1 terapi for hver klient.

Dette synpunkt støtter vi, hvorfor vi heller ikke har nogle færdigsyede meninger eller facitliste til terapien. Heller ikke i retning at leve det  ”Gode Liv”. Hvad der er godt for dig, er ikke nødvendigvis godt for en anden.

Dog vil vi gerne på et mere generelt plan støtte, at du udvikler dig og bliver mere selvstøttende.

At du kan udvikle nære relationer til andre og at du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer(familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv)

Kontakte os her

eller her  www.gomentor.dk/mentorer/finntoftlund

————————————————————————————

De lidt mere fagligt interesserede og andre nørder kan læse  uddybende videre her og andre  steder på vores webside:

Om DynamiskKorttidsterapi, den paradoksale forandringsteori  ,kronisk og mere almindelig stress,  Socialministeriet retningslinier og meget , meget mere ……………………………………………..

Vi er her indspiret af Carl Rogers (se under Links) :

“De tre kernebetingelser er for et godt terapeutisk forløb :

 1. terapeutens ubetinget positive anerkendelse af klienten, 2. terapeutens empatiske forståelse af klienten og 3. terapeutens kongruens.

Alle psykoterapeutiske retninger anerkender betydningen af disse betingelser for et vellykket terapiforløb, selvom de ofte bruger andre ord for dem (terapeutens accept af klienten, terapeutens ægthed eller integritet, f.eks.) og selvom de i deres omtale af dem demonstrerer en vis uvidenhed om den dybde og de implikationer disse begreber har i Rogers’ egen udformning af dem.

 Betydningen af de rogerianske kernebetingelser er også forskningsmæssigt dokumenteret, dels i Rogers’ og hans medarbejderes egen forskning i halvtresserne (Rogers & Dymond, 1954), dels i den megen senere forskning (se f.eks Hougaard, 1996, pp. 60-68 og 144-146) der dokumenterer de ”non-specifikke” faktorers eller terapeut-klient forholdets store betydning for udfaldet af et psykoterapeutisk forløb.” (af Lisbeth Sommerbeck klinisk psykolog – Dansk Carl Rogers Forum)

De fleste af vores terapeutiske uddannelser har vi taget på Institut for Gestaltanalyse:

www.ifga.dk (se også under terapier)

Institut for Gestaltanalyse

Den gamle lærergruppe gennem 25 år gik fra hinanden i 2013 og Institut for Gestaltanalyse blev nedlagt ved Niels Hoffmeyers pludselige død i 2015.

En stor del af den gamle lærerstab(Torben Thaulow, Bodil Dahl,  Karin Gyltner, Peter Wittenburg) har dannet et nyt institut. Se her: Psykoterapeutuddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen.com

 

 Psykoterapeuterne Anne Thinggaard og Finn Toftlund giver :

Psykoterapeuterne Anne Thinggaard og Finn Toftlund giver
Coaching, rådgivning, personlig udvikling, psykoterapiterapi omkring samlivs-og ensomhedsproblemer.
Stress-og traumereaktioner. Angst og depression.
Hjælper dig med at komme på plads med lavt selvværd, fobier, langvarig sorg- og tabsreaktioner.
Spiseforstyrrelser og misbrug. Stress-, krise-og traumebehandling.
Vi har egen praksis, men kommer også til hjemmeterapier hos dig selv, hvis du bor et sted i eller i nærheden af Aarhus, Randers,Mariager, Hadsund og Aalborg.
En vej til et godt og tilfredsstillende liv.

Finn Toftlunds billede.