PARTERAPI

Terapi kan komme på tale, når parret erkender, at de har forskellige forventninger til  hinanden og ikke rigtig passer sammen, at parterne har udviklet sig i hver sin retning, at parforholdet er en underskudsforretning, krybben er tom, hestene bides, den ene part er overbelastet, begge parter vil prioritere karrieren, at de altid skændes  osv. OG  at de oplever at de stadig har en kærlighed til hinanden, men ikke ved egen hjælp kan kommer på plads med hinanden.

Skilsmisse

At gå fra hinanden kan have store omkostninger – ikke mindst hvis der er børn i forholdet.

Der kan være mange gode grunde til at vælge at arbejde med forholdet, i stedet for at opgive det. Hvis man ikke har et bevidst forhold til sin partner samt er villig til at yde en indsat for at bevare parforholdet, er der en stor risiko for, at det går i stykker.

 Parforhold og Terapi

I kærlighedsrelationen kommer vi tættest på vore ældste erfaringer med at blive elsket, at blive accepteret/eller forkastet, som dem vi er. Disse erfaringer er ikke langtfra altid  positive og behagelige og undgåes måske ofte. 

Terapi kan give bedre muligheder for forholdet. Bedre end langsomt at blive en tør ørken, hvor der ikke længere er liv, spænding og tænding. Bedre end at det bliver et dagligt helvede på jorden med hyppige, endeløse og uforløste skænderier.

Terapi kan give mulighed for igen at se den anden med lidenskab og åbenhed, som et (kærligheds-)under du bevidst kan udforske og blive udforsket af.  

Hjælpen

I denne terapi arbejder vi helst 2 terapeuter, da vi  biologisk og kulturelt er forskellige og har brug for at blive set og rummet af 2 forskellige køn og da 2 par øjne og ører ser mere end et.

Parterapi kan være hjælp på mange måder og niveauer. Gode råd om at tilrettelægge hverdagen, så den opleves både retfærdig og tilfredsstillende af begge parter. Hjælp til, at begge parter både hører og bliver hørt, til at få erotikken genoptændt, eller til at få adskilt billedet af partneren fra billedet af den dominerende forælder.

Det kan være individuel terapi for den ene eller begge parter, det kan være rollespil, øvelser, hjemmeopgaver og meget andet.

Afklaring af forventninger 

– om parterne passer sammen

– om man har de samme forventninger til parforholdet

– om der er noget galt med kommunikationen i parforholdet

– om der er noget galt med kontakten i parforholdet

– hvorfor lysten er borte

– om parterne har “lig i lasten”, der forstyrrer det aktuelle parforhold

– utroskab

– om parterne hver især får deres behov opfyldt i parforholdet

– om parterne eller en af dem er overbelastede

– om parterne hver især tager nok ansvar for sig selv og forholdet

– at afklare om en af parterne eller begge har brug for at arbejde med sig selv i individuel terapi

– at afklare om man kan leve med uoverensstemmelserne, f.eks. ved at forbedre konfliktløsningsevnen

– at afklare om parterne hver især vil ofre mere tid på forholdet, hvis det skønnes nødvendigt for at øge lysten til samværet

par, mødes, sammen, skilles,tage ansvar,t kunne skabe kontakt med andre at kunne udtrykke sig klart over for sin omverden at kunne handle i forhold til tilfredsstillelsen af egne behov at kunne skaffe sig indflydelse at kunne sætte sig realistiske mål at kunne handle i forhold til sine mål

Parterapi foregår altid på vores hjemmeadresse:

Udbynedervej 29,

Udbyneder,

8970 Havndal

Se også her:

Individuel Samtaleterapi

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi