Måske genkender du et eller flere af følgende udsagn:

 

bevægelse, udvikling, vækst, forandring

Jeg føler, jeg er gået i stå — arbejdsmæssigt eller privat

Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for

Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre

Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde

Jeg føler mig stresset, har præstations– eller eksamensangst

Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender — føler mig ensom og isoleret

Jeg har svært ved at styre mit temperament/vrede

Jeg savner nærhed i mit parforhold

Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker

ELLER

Akut krise eller traume

Måske befinder du dig i en akut krise eller traume fremkaldt af:

En traumatisk begivenhed eller krise (f.eks overfald, sygdom, ulykke, fyring)

Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)

Langvarig sorg

Det kan også være:

Personlig udvikling

Du ønsker personlig udvikling af dine ressourcer og relationer, hvor du lærer:

At udnytte din medfødte ressourcer og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.

At få et tættere relation til de mennesker, der betyder mest for dig

At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.

Focus og mål i vores terapi :

Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå …?”

fremfor: “Hvorfor gør du det, du gør?” .

Som terapeuter leder jeg (vi) ikke efter årsager eller skyld, men efter nye løsninger og “noget, du trænger til” og dit nærvær.

Vi udforsker, undersøger, vender og drejer sammen med dig for at finde nye løsninger og forløsning.

Vi tager ikke over og overtager ikke ansvaret for dit liv!

Vi tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.

Medansvar for sit eget liv

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.

 

Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.

 

Vi tager udgangspunkt i her-og-nu og fokuserer på virkeligheden, som du oplever den

og hjælper med at skabe forandring indefra i dit eget tempo.

Livskvalitet

Vi vil gerne hjælpe dig med at udvikle nære relationer til andre, så du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer (familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv) og dermed livskvalitet, som for os er:

at kunne sanse, mærke og rumme sig selv, dvs. den indre verden i samspil med omverdenen

at energien og lysten strømmer uhindret i kroppen

at kunne skabe kontakt med andre

at kunne udtrykke sig klart over for sin omverden

at kunne handle i forhold til tilfredsstillelsen af egne behov

at kunne skaffe sig indflydelse

at kunne sætte sig realistiske mål

at kunne handle i forhold til sine mål

at kunne skabe en god balance mellem langsigtede mål og hverdags-behov

Terapiens formål er at give det enkelte menneske en grundlæggende selvaccept, vilje og evne til ansvarlighed over for sig selv og omgivelserne, samt viden og færdigheder til at opstille realistiske mål og tilfredsstille egne behov i nuet.

Målet for terapien er for os er : At du helt og fuldt kan rumme og udtrykke dine følelser både i forhold til dig selv og i forhold til andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for dit liv.

Fra vores terapirum for par :  Udbynedervej 29, 8970 Havndal

terapirum par , større nærvær, bedre kommunikation https://psykoterapeuterne.me/parterapi/

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen Psykoterapeuterne i Udbyneder nær Havndal (8970)

 

Anne Thinggaard og Finn Toftlund

Udbynedervej 29

8970 Havndal

25121708(Finn)

29869099(Anne)

finntoftlund@gmail.com

thinggaardanne@gmail.com

se også :

Individuel Samtaleterapi

Lidt om baggrund og interesser:

https://thinggaardkunst.dk

https://guitarsiden.nu

 Par-og individuel terapi og hjælp til personlig udvikling.

At søge hjælp til selvhjælp hos os, betyder at du mødes med et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring indenfor:

  • Socialpædagogisk arbejde
  • Rådgivning
  • Psykoterapi
  • parterapi
  • Stressgrupper
  • Supervision
  • Spiseforstyrrelser mm

Vi har terapeutiske uddannelser med baggrund i:

Psykodynamisk terapi, Krop/gestaltterapi,

Intensiv dynamisk korttidsterapi, Kognitiv terapi, Varig Forandring

Vi har ligeledes mange års praktisk erfaring som supervisorer og bliver løbende superviseret af dygtige kolleger.

Vi går ind for en terapiform, der bruger elementer fra flere terapiretninger og ikke er fagligt indsnævret , da 70-80% af det, der virker i terapi, er non-specifikke faktorer som terapeutens kontakt-og relationsevner, empati, klientens motivation, interesse, gensidige positive forventninger, åbenhed og tilstedeværelse i nu’et.

Meningen med livet

Meningen med livet er for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Vi har begge oplevet at denne nærhed og forbundenhed samt personlig positiv forandring er mulig og at terapi ofte kan være en virksom, sommetider nødvendig faktor.

Psykoterapeuterne AnneThinggaard og Finn Toftlund